Logo

Bireyler ve toplumlar söz konusu olduğunda süreçler karmaşık bir hal alır ve ön görülemez olur, sosyal bilimleri cazibeli kılan da bu yapısı değil midir?

Sosyal Bilimler

Bireyler ve toplumlar söz konusu olduğunda süreçler karmaşık bir hal alır ve ön görülemez olur, sosyal bilimleri cazibeli kılan da bu yapısı değil midir?

Tarih, coğrafya, sosyoloji ve ekonomi ile ilgilenmek bütün sosyal bilimciler için bir görevdir. İnsanın kendi türüne farklı bakış açılarından bakabilme yetkinliği kazanması, dünyayı anlamlandırma konusunda yeni bir ivme kazandırmıştır. Kazanılan bu yeni ivme sosyal dinamiklerin karmaşıklığı içerisinde bilgelik tekelleri kurmadan dünyanın anlaşılabilirliğini daha da arttırmak için daha sağduyulu bir bilinci gerektirmektedir. Sosyal bilimler karşılıklı görüş alışverişleriyle zenginleşmektedir. Bu zenginleşmeye “Paylaşım Zirveleri” başka bir boyut kazandırmaktadır. Bu doğrultuda 5 Ocak 2020'de Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı (ANKARA) Kampüsünde yüksek bir katılımla gerçekleştirdiğimiz ilk Sosyal Bilimler Paylaşım Zirvesi'nin heyecanı hâlen içimizde. Daha niceleri için de isteğimiz sosyal bilimlerin şimdi ve gelecekteki yaşam pratiklerimizdeki değerini ortaya koyacak paylaşım zirvelerine imza atmaktır.

Sosyal konuların üzerine konuşmak, bizi yaşadıklarımız üzerine düşünmeye zorlar. Eğer bu konuda eksik kalırsak veya bunu kendimize dert edinmezsek insan olmanın gerekliliğini yerine getirmiyoruz demektir. Sosyal konuların bilimselliği, elde ettiği sonuçlarının niteligi formel bilimler ve doğa bilimlerinden oldukça farklıdır. Bu farklılık sosyal konuların çok nedenli ve değişken yapısından kaynaklanmaktadir. Bu durum da bizleri daha çok bir arada düşünmeye, paylaşmaya götürmektedir.
Diyalog ve görüş alışverişi ile insan düşüncesini özgürleştirerek dünyaya büyüsünü geri vermek ve Sosyal Bilimlerin önünü hep birlikte açmak hedefiyle sizleri Paylaşım Zirveleri'ne davet ediyoruz.

Sosyal Bilimler