Logo

Paylaşım Zirveleri'nde "Değer" var

Eğitime Değer Derneği

Eğitime Değer Derneği, öğretmenliği yaşam boyu anlamlı bir yolculuk olarak görmüş, eğitimde değerli çalışmalar yaparak mesleki gelişimde fırsat eşitliği yaratacak çalışmalarda bulunmuş öğretmen ve öğretmen adaylarının kurduğu bir öğretmen derneğidir.

 

“Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine yönelik kendi alanlarında ve disiplinler arası çalışmalar yaparak eğitime bütüncül bakış açısı geliştirmek ve fırsat eşitliği sağlayacak ortak öğrenme ve paylaşım alanı oluşturmak. “ misyonu ile çıktığı yolda paylaşım zirvelerini gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır.

 

Değer'in önemine inanan sivil toplum kuruluşumuza Değerler;

Paylaşım, Adil olma, Birleştirici Olma, Kolektif  Akıl ve Hareket, Siyaset üstülük,Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olarak belirlenmiştir. Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.Eğitime Değer Derneği