Logo
Hakkımızda

PAYLAŞMANIN GÜCÜNE İNANIYORUZ!

Paylaşım Zirveleri, öğretmenlerin sınıf içi ve dışında uyguladıkları proje, öğretim yöntem ve teknikleri, kazanımlara yönelik çalışmaları yine kendi meslektaşları ile paylaşarak ilham veren öğretmen insiyatifidir. Bu inisiyatif, paylaşmanın gücüne inanarak eğitimde paylaşmanın bir kültür haline gelmesi için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde fırsat eşitliği yaratma amacıyla oluşan bu gönüllü topluluk 2012’den bu yana büyük heyecan ile birçok branşta Türkiye geneli 23 zirve, 553 atölye ile 13952 öğretmene ulaşmıştır. Yapmış olduğu zirvelerden gelen gelirleri de kendi gibi paylaştıkça daha adil fırsatlar oluşturmayı ilke edinmiş vakıf ve STK öncelikli topluluklara bağışlıyor.