Logo
Biz Kimiz

Eğitimin herkes için daha anlamlı daha ulaşılabilir olması amacıyla bir araya gelmiş gönüllü öğretmen topluluğudur.

Farklı perspektiflerden bakabilen tüm eğitim paydaşlarının yer aldığı; işbirlikli çalışmaya inanan, üretken, her öğrenciye ulaşmayı hedefleyen, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan  inisiyatiftir. 

Bu inisiyatifin temel amacı: Mesleki gelişimde öğretmenler için fırsat eşitliği yaratarak eğitimde nitelikli dönüşümü sağlamak ve bu sayede çocuklarımızın farklı uygulamalar ve teknikler aracılığıyla kapsayıcı ve güncel metotlarla eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için öğretmenlere ilham olmaktır.

Her kimliğe saygı duyarak, fikirlere değer vererek, toplulukların görüşlerini önemseyerek, her bireyin öğrenme hakkına ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Öğretmenlerin sınıf içi ya da dışında yaptığı uygulamaları, denenmiş ve başarı görmüş öğretim çalışma ve etkinliklerini birbirleriyle paylaştığı ve birbirlerine ilham olduğu zirveler, atölyeler ve branş buluşmaları düzenlemekteyiz. 

Bu hedeflere ulaşmak için farklı branşlardan öğretmenlerin bulunduğu Paylaşım Zirveleri Gönüllü Ekibi çalışmalarını sürdürmektedir.

Paylaşım Zirvelerinin Gönüllü Ekibi: Matematik, Fen Bilimleri, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi veYabancı Dil branşlarından oluşmaktadır. Her branş çalışmalarını kurduğu komite ile yürütmektedir.

İçerik Geliştirme Ekibi ise Paylaşım Zirvelerinin diğer paydaşlarla olan iletişimini sağlarken yapılan çalışmaların tüm eğitim camiasına ulaşmasını sağlayacak projeler yürütmektedir. 

Paylaşım Zirvelerinin çalışmalarına ve gönüllü ekibe ait tüm detaylara sitemizdeki “Zirveler” bölümünden ulaşabilirsiniz.